Kiến thức tử vi Đẩu số
Luận Giải Sao Tứ Hóa: Khoa – Quyền – Lộc – Kỵ

Trong Lá Số Tử Vi, Tứ Hóa lấy theo thứ tự Xuân (Lộc), Hạ (Quyền), Thu (Khoa), Đông (Kỵ), không thể xem là các tinh...

Kiến thức tử vi Đẩu số
Tác Động Của Sao Hóa Khoa Tới Các Chủ Tinh

Vũ Khúc là tài tinh chủ về hành động tìm đến với tiền bạc cho nên khi gặp Khoa để hoá với hai đặc điểm:...

Kiến thức tử vi Đẩu số
Ý Nghĩa Các Sao Chính Tinh Đóng Tại Cung Nô Bộc

Sao Tử Vi đóng cung Nô Bộc Tử Vi thủ Cung Nô Bộc, sao quá mạnh, trong các tình hình thông thường. Chủ về khó...

chat zalo chat messenger