Kiến thức tử vi Đẩu số

Ý Nghĩa Các Sao Chính Tinh Đóng Tại Cung Nô Bộc

Sao Tử Vi đóng cung Nô Bộc

Tử Vi thủ Cung Nô Bộc, sao quá mạnh, trong các tình hình thông thường. Chủ về khó khống chế người dưới quyền.
Nếu Tử Vi nhập miếu, còn có các sao phụ tá Tả Phù, Hữu Bật đồng độ hoặc hội chiếu, thì Tử Vi càng mạnh, trong việc giao du với những người ngang vai tuy chủ về có thể có bạn bè hữu ích. Nhưng bạn bè ắt sẽ hơn đương số, còn người dưới quyền thì sẽ khó khống chế.

Nhưng nếu đương số có bụng dạ rộng rãi, dìu dắt, giúp đỡ hậu bối, thì có thể cải thiện mối quan hệ giao tiếp. Còn được bạn bè và những người thuộc lớp vãn bối ủng hộ.

Nếu Sao Tử Vi lạc hãm, không có sao phụ tá cát hội chiếu. Chủ về vẻ hào nhoáng bề ngoài, có thể nhiều bạn bè, nhưng lại ít tri kỉ. Hoặc tuy kết giao được những người có địa vị xã hội, nhưng mối quan hệ lại không thân tình. Cũng chủ về có nhiều người dưới quyền, nhưng họ đều có chủ kiến riêng.

Tử Vi rất ghét có Phá Quân hội chiếu ở Cung Nô Bộc. Nếu có Phá Quân hội chiếu, lại gặp thêm Địa Không và Địa Kiếp. Thì chủ về bị thuộc cấp làm liên lụy, hoặc vì bạn bè mà phá tài.

Nếu Tử Vi đã gặp Phá Quân, còn gặp thêm Đà La. Thì chủ về đương số vì thuộc cấp mà ra mặt nên dẫn đến bất hòa, tranh chấp thị phi.

Nếu Tử Vi có Tứ Sát tinh hội chiếu. Chủ về thuộc cấp dễ làm lỡ việc. Về phương diện giao du, khó có bạn bè hữu ích, dễ gần với tiểu nhân, hoặc bị người có địa vị hãm hại.

Tử Vi nếu tương hội với Hóa Kỵ và Kình Dương, thì thuộc cấp bạc tình vô nghĩa, được đương số dìu dắt giúp đỡ nhưng quay lại báo oán, hoặc bị họ bán đứng, về phương diện giao du. Chủ về cố sức giúp người nhưng lại bị báo oán.

“Tử Vi Phá Quân” đồng độ. Chủ về người dưới quyền vô tình vô nghĩa, làm cho đương số bị tổn thương, sự nghiệp bị đả kích, tiền tài tổn thất, hoặc địa vị bị dao động, về phương diện bạn bè. Chủ về được bạn bè nói lời ngay thẳng khuyên can, nhưng nếu có sát tinh hội chiếu thì chủ về vì bạn mà phá tài. Nếu có các sao Sát, Kỵ, hình, hao cùng chiếu, thì vì bạn bè hoặc người dưới quyền làm liên lụy mà dính vào họa phạm pháp.

Nhưng nếu có cát tinh hội hợp, thì nhờ bạn bè tốt mà được lợi ích. Người dưới quyền tuy vô tình vô nghĩa, nhưng vì có nhiều người dưới quyền nên cũng có một thời kỳ trở thành trợ lực. Hoặc chủ về gặp cơ hội được người có địa vị xã hội chiếu cố, nhưng mối quan hệ dễ trở thành lạnh nhạt.

 • “Tử Vi Thiên Phủ” đồng độ, trong tình huống thông thường chủ về có thể kết giao với người có địa vị xã hội. Người dưới quyền nhiều, nhưng ý kiến bất nhất. Nếu Tử Vi Hóa Quyền, Hóa Khoa, thì người dưới quyền phần nhiều có chủ kiến riêng, có thể trở thành trợ thủ đắc lực, nếu tiến hành dìu dắt giúp đỡ, thì tương lai có thể trở thành bạn bè hữu ích.
  • Nếu Thiên Phủ Hóa Khoa thì không nên gặp thêm Lộc Tồn đồng cung. Chủ về người dưới quyền tuy có thể giữ tiền, nhưng lại không giỏi kinh doanh, chỉ có thể thủ thành.
  • Nếu có thêm sát tinh tụ tập thì chủ về oán hận. Hoặc chủ về người dưới quyền có âm mưu.
  • Nếu gặp thêm Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao, thì vì bạn mà phá tài, hoặc bị người dưới quyền trộm cắp.
  • Nếu gặp Vũ Khúc Hóa Kỵ. Thì chủ về cấp trên của đương số bị người dưới quyền của đương số lừa gạt.
  • Nếu gặp Liêm Trinh Hóa Kỵ, thì bị người dưới quyền mà bản thân đương số đề bạt làm liên lụy.
 • “Tử Vi Tham Lang” đồng độ. Chủ về giao du rộng. Nếu có Tả Phù, Hữu Bật, Thiên Khôi, Thiên Việt, Thiên Vu, Ân Quang, Thiên Quý, Thiên Phúc hội chiếu, thì đến đâu cũng có bạn bè hoan nghênh. Nếu gặp Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa thì nhờ tài phú, quyền lực, hoặc danh dự mà được bạn bè ủng hộ.
  • Nếu gặp các sao đào hoa, lại gặp thêm Đà La, Âm Sát. Thì chủ về bị bạn bè hãm hại, hoặc người dưới quyền làm liên lụy. Hoặc vì giao du với những người ở chốn gió trăng mà chuốc điều tiếng thị phi. Nếu có Lộc Tồn đồng độ mà gặp sát tinh. Chủ về tranh chấp tiền bạc với bạn bè, hoặc bạn bè có nhiều tiền mà keo kiệt, bủn xỉn.
 • “Tử Vi Thiên Tướng” đồng độ. Chủ về người dưới quyền và bạn bè đều có trợ lực. Nếu gặp sao cát và cát hóa hội chiếu. Chủ về được người có địa vị dìu dắt, giúp đỡ, trợ lực. Phần nhiều là bạn bè tốt, hoặc bạn bè và người dưới quyền phần nhiều là người có chính nghĩa. Nhưng nếu gặp sát tinh, thì chủ về vì bạn bè hoặc người dưới quyền mà phá tài.
  • Nếu gặp thêm Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao. Thì chủ về chịu lỗi thay cho người khác. Có Tứ Sát tinh, Thiên Hình, Đại Hao hội chiếu, phần nhiều vì giao du với bạn xấu mà hao tổn, hoặc bị người dưới quyền trộm cắp.
 • Tử Vi rất ngại có Thất Sát đồng độ. Chủ về bị bạn bè và người dưới quyền bài xích, chèn ép, dù gặp cát tinh cũng chủ về bị tước đoạt tiền bạc hoặc quyền lực. Gặp thêm Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hình, Đại Hao. Thì chủ về bạn bè và người dưới quyền lấy oán báo ân. Có Hỏa Tinh, Thiên Hình đồng độ, thì bạn bè và người dưới quyền phần nhiều là người cứng rắn, thô bạo.

Sao Thiên Cơ đóng cung Nô Bộc

Khi Sao Thiên Cơ thủ Cung Nô Bộc, gặp sao cát. Chủ về giao du rộng, nhập miếu cũng vậy. Tuy người dưới quyền tốt nhưng lại dễ thay đổi theo thời thế, làm trợ thủ đắc lực không được bền. Bạn bè cũng có lúc thay đổi Đời người tuy không cô tịch, nhưng khó được người dưới quyền trợ lực lâu dài.

Nếu lạc hãm, hoặc hội sát tinh, thì bạn bè tuy nhiều, nhưng kết oán cũng nhiều. Số người dưới quyền lưu động khá lớn, và thường mang trong lòng sự bất mãn.

Lấy tính chất của sát tinh để phân biệt. Kình Dương và Đà La đồng độ, thông thường chủ về bị bạn bè hoặc người dưới quyền làm liên lụy. Gặp thêm Thiên Hình, chủ về bị hãm hại. Hỏa Tinh và Linh Tinh đồng độ, chủ về có nhiều tranh đoạt.

Nếu Thiên Cơ Hóa Lộc thì vì tiền mà xảy ra tranh đoạt. Gặp Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao. Chủ về vì theo bạn mà phá tài, hoặc vì thay đổi người dưới quyền mà tổn hao tiền bạc, hoặc vì tranh chấp mà phá tán hao tài.

Thiên Cơ Hóa Lộc gặp sát tinh. Chủ về vì bạn mà hao tán tiền bạc. Có thêm Hóa Kỵ, Thiên Hình hội hợp. Chủ về có tranh chấp, kiện tụng với bạn bè hoặc người dưới quyền.

 • “Thiên Cơ Thái Âm” đồng độ, nếu nhập miếu thì giao du rộng. Nếu lạc hãm thì đề phòng bạn bè hoặc người dưới quyền âm mưu. Nếu gặp Thiên Đồng Hóa Lộc. Chủ về có nhiều người dưới quyền. Cung Nô Bộc đồng thời gặp thêm sát tinh thì nên đề phòng người dưới quyền xâm phạm. Gặp thêm Thiên Hình. Chủ về bị thuộc cấp làm liên lụy.
 • “Thiên Cơ Cự Môn” đồng độ, trong các tình hình thông thường chủ về có điều tiếng thị phi với bạn bè một cách vô vị. Hoặc dù có lòng khoan hậu nhưng vẫn bị người dưới quyền oán trách, cũng chủ về giao du với những người sốc nổi, không thiết thực.

Cự Môn Hóa Kỵ, càng không nên gặp Thiên Hình, nếu gặp thì vì tranh chấp mà dẫn đến điều tiếng hay phạm pháp. Gặp sát tinh Kình Dương, Đà La chủ về bị liên lụy, tranh cãi ồn ào. Gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh chủ về bị hãm hại. Gặp Địa Không, Địa Kiếp. Chủ về vì tranh hơn thua mà phá tài.

 • “Thiên Cơ Thiên Lương” đồng độ. Chủ về có thể kết giao với bạn bè hữu ích, bạn bè tốt, nhưng quan hệ hữu nghị không lâu dài. Nếu gặp sao cát thì được bạn bè trợ lực. Hoặc chủ về người dưới quyền có tính thẳng thắn, nhưng vẫn luôn thay đổi thuộc cấp.

Vì vậy nếu Cung Nô Bộc gặp Thiên Cơ và Thiên Lương đồng độ, cần phải khéo léo xử sự với người dưới quyền, mới có thể xoay chuyển vận thế tiên thiên. Nếu mệnh có Lộc Tồn đồng độ thì nên chú ý điều chỉnh cách đãi ngộ thuộc cấp.

 • Gặp các sao Sát, Kỵ, Hình, thì vì bạn bè hoặc người dưới quyền mà bị liên lụy, hoặc dẫn đến phạm pháp.
 • Nếu gặp thêm Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao, thì vì bị liên lụy hoặc phạm pháp mà phá tài. Nhưng nếu có sao cát hội hợp thì chỉ là một phen hú vía.

Sao Thái Dương đóng cung Nô Bộc

Thái Dương ở Cung Nô Bộc, trong tình hình thông thường đều chủ về bị bạn bè hoặc người dưới quyền oán trách. Nếu các sao của Cung Phụ Mẫu không cát tường, lại chủ về có lúc bị cấp trên đòi hỏi, trách phạt. Đây là vì Thái Dương mang ánh sáng và nhiệt công hiến khắp nơi, muôn vật nhờ vậy mà được ích lợi, nhưng muôn vật không những không báo đáp Thái Dương, mà thường thường lại oán trách Thái Dương.

Nếu Thái Dương Hóa Kỵ, thì tình hình thuật ở trên càng nặng, thường phải chịu lỗi thay cho người khác.

 • Nếu Thái Dương có Cự Môn hội chiếu, Cự Môn Hóa Kỵ, thì càng nhiều tranh chấp oan uổng, thậm chí vì người dưới quyền mà ra mặt, rồi bị cả cấp trên lẫn những người dưới quyền khác oán trách. Vì vậy, nếu Cung Nô Bộc có tổ hợp các sao này, đương số cần phải thành thật công bố, tuyệt đối không đứng về phe nào hoặc không để bị cuốn vào vòng tranh chấp.

Ví dụ như đại diện cho người thuộc cấp đòi hỏi phúc lợi, hoặc đại diện cho ông chủ để hòa giải yêu sách của thuộc cấp, thảy đều không nên.

Thái Dương hội Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt, Tả Phù, Hữu Bật, nếu Thái Dương nhập miếu, thì có thể được bạn bè trợ lực, mà bạn bè còn hào sảng, người dưới quyền cũng có nhiều trợ lực, nhưng tính chất bị oán trách, đòi hỏi vẫn không thay đổi. Nếu hội Tứ Sát tinh, Địa Không, Địa Kiếp, người dưới quyền ắt sẽ lấy oán báo ân.

Đạo hóa giải là kiên trì nguyên tắc, đặt định trước các nguyên tắc chế độ rồi giao cho một người phụ trách chấp hành, còn bản thân cố gắng đứng bên ngoài.

 • “Thái Dương Thái Âm” là tổ hợp cát lợi nhất của Thái Dương ở Cung Nô Bộc. Chủ về duyên với người khá tốt, có lúc được bạn bè hữu ích hay người dưới quyền trợ lực khá nhiều. Chỉ trường hợp hội các sao Sát, Hình, mới có tính chất bị người dưới quyền hay bạn bè oán trách. Hoặc bị cấp trên trách phạt, nhưng duyên với người vẫn tốt. Thái Dương Hóa Kỵ chủ về thị phi. Thái Dương Hóa Kỵ mà gặp Kình Dương, Đà La, thì nên đề phòng người dưới quyền có âm mưu.
 • Thái Dương và Cự Môn đồng độ. Chủ về điều tiếng thị phi, gặp sát tinh thì càng bất lợi, như đã thuật ở trên. Nhưng nếu Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, thì có bạn bè giỏi biện luận, giỏi ăn nói. Hoặc bạn bè phần nhiều ở trong giới pháp luật và giới quảng bá. Chỉ giao du với những người có nghề nghiệp như vậy mới có thể thay đổi tính chất thị phi, bị oán trách.
 • “Thái Dương Thiên Lương” đồng độ, phần nhiều chủ về giao du với các nhân vật trong chính giới hoặc người nổi tiếng trong xã hội.
  • Nhưng nếu gặp Kình Dương, Thiên Hình, Đại Hao. Thì chủ về vì giao du mà phá tán hao tài, thậm chí phạm pháp.
  • Nếu gặp Thiên Khôi, Thiên Việt, Tả Phù, Hữu Bật, Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, thì có bạn bè chính trực hoặc người dưới quyền trung thành. Còn nhờ bạn bè mà được ích lợi, được trợ lực của người dưới quyền, nhưng vẫn chủ về bị bạn bè hoặc người dưới quyền oán trách.
  • Vì vậy, Cung Nô Bộc mà gặp các sao này, tối kỵ vì bạn bè mà bị cuốn vào vòng tranh chấp, nhất là trường hợp Thái Dương lạc hãm ở cung Dậu.

Sao Vũ Khúc đóng cung Nô Bộc

Sao Vũ Khúc nhập Cung Nô Bộc, trong các tình hình thông thường đều chủ về ít bạn bè, người dưới quyền không nhiều, duyên với người cũng kém. Nếu hội Tả Phù, Hữu Bật, Văn Xương, Văn Khúc, và Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, mới chủ về nhiều bạn bè và người dưới quyền có trợ lực, nhưng vẫn khó được lòng bạn bè hoặc được lòng người dưới quyền.

Vũ Khúc ở sáu cung Tí, Ngọ, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, thủ Cung Nô Bộc, chủ về giao du rộng. Tức là ba tinh hệ “Vũ Khúc Thiên Phủ”, “Vũ Khúc Tham Lang”, Vũ Khúc đối nhau với Tham Lang. Nhưng tổ hợp Vũ Khúc và Tham Lang phần nhiều là bạn tửu sắc, cho nên chỉ còn “Vũ Khúc Thiên Phủ” ở hai cung Tí hoặc Ngọ, mới chủ về có nhiều bạn bè hữu ích.

 • Vũ Khúc Hóa Lộc ở cung Nô Bộc, cần phải gặp Tả Phụ, Hữu Bật mới chủ về người dưới quyền đắc lực.;Nếu không có Tả Phụ, Hữu Bật, sẽ chủ về vì bạn bè hay người dưới quyền mà phải bôn ba, lao tâm khổ tứ, hao tổn tinh thần.
 • Nếu Vũ Khúc Hóa Kỵ, sẽ chủ về bị người dưới quyền xâm phạm, bị bạn bè lợi dụng, hoặc vì bạn bè người dưới quyền gây lụy mà gây nên tổn thất.

Vũ Khúc Hóa Kỵ, đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, chủ về bị bạn bè hay người dưới quyền bán đứng. Đồng độ với Kình Dương, Đà La, chủ về gặp nhiều trắc trở, tranh chấp, phản bội, gặp thêm Địa Không, Địa Kiếp thì hao tổn rất nặng.

Chỉ trong tình hình “Vũ Khúc, Thiên Phủ” đồng độ, gặp sao lộc (cũng không nên có Lộc Tồn đồng độ), lại gặp thêm cát tinh thì mới chủ về giao du rộng, còn nhận thêm nhiều trợ giúp.

“Vũ Khúc Thiên Phủ” thủ cung Nô Bộc, mà Thiên Phủ là “kho lộ”, “kho trống”. Chủ về vì bạn bè hay người dưới quyền phá tài.

“Vũ Khúc Tham Lang” thủ cung Nô Bộc thì có nhiềụ bạn bè ăn uống, tiệc tùng. Đồng cung với các sao đào hoa thì càng nặng. Nếu gặp thêm các sao sát, kị, hình, hao, không, kiếp, thì vì vậy mà chuốc họa, hoặc bị kiện tụng, phạm pháp.

“Vũ Khúc Tham Lang” đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, thì giao du với bạn bè trước nồng ấm sau nguội lạnh, thậm chí còn có kết cục rất xấu, gặp sát tinh, thì càng nặng.

“Vũ Khúc Tham Lang” thủ cung Nô Bộc, mà Tham Lang Hóa Kỵ, cũng chủ về bị chiếm đoạt. Nếu Tham Lang Hóa Lộc, thì không nên gặp các sao đào hoa và Văn Xương, Văn Khúc, nếu không, sẽ có nhiều bạn tửu sắc. Nếu gặp cát tinh, thì chủ về được trợ giúp và gặp cơ hội là nhờ ăn uống, tiệc tùng.

“Vũ Khúc Thiên Tướng” thủ cung Nô Bộc, gặp “Hình kỵ giáp ấn”, sẽ chủ về bị bạn bè hay người dưới quyền bán đứng, còn bị uy hiếp.

“Vũ Khúc Thiên Tướng” thủ cung Nô Bộc, mà “Tài ấm giáp ấn”, chủ về bạn bè có thể giúp cho cơ hội, trong số thuộc cấp dưới quyền có người thành thực, có thể phụ giúp trong sự nghiệp.

“Vũ Khúc Thiên Tướng” không ưa Vũ Khúc Hóa Kỵ, chủ về bị gây lụy, cũng không ưa hội Liêm Trinh Hóa Kỵ, chủ về tranh chấp tiền bạc, hay bị người dưới quyền xâm phạm.

“Vũ Khúc Thiên Tướng” hội Thiên Phủ là “kho lộ”, “kho trống”, chủ yề vì bạn mà phá tài, hoặc vì bạn bè và người dưới quyền
mà ra mặt, dẫn đến tự chuốc thị phi. Nếu Thiên Phủ là “kho phủ đầy ắp”, không những giao du rộng, mà còn được trợ giúp mạnh mẽ.

“Vũ Khúc Thất Sát” không nên có sát tinh đồng độ, chủ về bị bạn bè hay người dưới quyền bán đứng.

“Vũ Khúc Thất Sát” gặp Liêm Trinh Hóa Lộc, chủ về được trợ giúp, nhưng không lâu dài. Tham Lang Hóa Lộc, sẽ chủ về tình cảm trước nồng ấm sau nguội lạnh, gặp Phá Quân Hóa Lộc, thì trợ giúp lúc có lúc không. Nếu Phá Quân Hóa Kỵ, thì có kết cục rất xấu.

“Vũ Khúc Thất Sát”, mà Vũ Khúc Hóa Kỵ, bị Hỏa Tinh và Linh Tinh giáp cung, chủ về vì bạn bè hay người dưới quyền mà sự nghiệp thất bại.

“Vũ Khúc Phá Quân” nếu không Hóa Lộc, chủ về có bạn bè hay người dưới quyền khẩu thị tâm phi. Gặp các sao sát, kị, hình, hao, không, kiếp thì bị gây lụy mà hao tài, nặng thì dẫn đến thất bại.

Hễ Vũ Khúc tọa cung Nô Bộc, tính chất cơ bản là bất lợi, giao du không rộng, người dưới quyền vô lực. Nhưng nếu gặp Thiên Phủ đồng độ hoặc vây chiếu thì giao du nhiều, nhưng vẫn không đắc lực. Gặp cát tinh, thì có thể có hai ba người bạn tri giao hoặc có trợ lực. Nếu gặp các sao sát, kị, thì chủ về bị gây lụy, hoặc bị xâm phạm.’

Sao Thiên Đồng đóng cung Nô Bộc

Sao Thiên Đồng thủ Cung Nô Bộc. Chủ về giao du rộng mà không câu nệ người ở tầng lớp nào. Nếu gặp đủ Tả Phù, Hữu Bật, Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt, càng chủ về giao du khắp ngũ hổ tứ hải. về phương diện người dưới quyền, cũng chủ về nhiều mà còn đắc lực.

Nếu Thiên Đồng lạc hãm, thì trong số bạn bè hoặc người dưới quyền có nhiều người muôn hãm hại đương số, bạn bè hữu ích hoặc có thể trợ giúp đương số lại rất ít.

Thiên Đồng ưa hội chiếu với Thái Âm hoặc Thiên Lương. Chủ về có bạn bè hữu ích, bạn bè tốt, người dưới quyền có thể trợ lực, hoặc cương nghị thẳng thắn.

Thiên Đồng không ưa hội chiếu với Cự Môn. Chủ về dễ bị bạn bè hoặc người dưới quyền hiểu lầm.

Thiên Đồng lạc hãm lại gặp Kình Dương, Đà La. Chủ về bị bạn bè làm liên lụy, hoặc người dưới quyền hãm hại. Nhập miếu thì chỉ chủ về bất hòa, hoặc người dưới quyền không có trợ lực.

Thiên Đồng lạc hãm mà gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh. Chủ về bị bạn bè giận, hoặc va chạm, xung đột với người dưới quyền. Nhập miếu thì mức độ giảm nhẹ.

Thiên Đồng lạc hãm, tương hội với Địa Không, Địa Kiếp. Chủ về vì bạn bè hoặc người dưới quyền mà phá tài. Gặp thêm Kình Dương, Đà La, Thiên Hình, Âm Sát, thì bị làm liên lụy nên dính dáng đến pháp luật, gây nên phá tán hao tài.

 • “Thiên Đồng Thái Âm” đồng độ, trong các tình hình thông thường đều chủ về có bạn bè hữu ích, hoặc người dưới quyền có nhiều trợ lực. Nhưng nếu gặp đủ Tứ Sát tinh, còn gặp thêm Thiên Hư, Âm Sát, thì vì bạn bè mà bị hại hoặc người dưới quyền có âm mưu, nên cẩn thận đề phòng.
 • “Thiên Đồng Thiên Lương” đồng độ. Chủ về có nhiều bạn bè chính trực, hoặc người dưới quyền trung thành thủ phận. Nếu gặp đủ Tứ Sát tinh, hình, hao, lại gặp thêm Âm Sát, Phỉ Liêm, thì dễ bị thuộc cấp hãm hại, dẫn đến kiện tụng. Gặp Địa Không, Địa Kiếp thì chủ về phá tán hao tài.
 • Thiên Đồng và Cự Môn. Chủ về có nhiều hiểu lầm với bạn bè hoặc người dưới quyền, hoặc trở mặt thành thù. Thiên Đồng và Cự Môn hội chiếu với Kình Dương, Đà La thì càng nhiều thị phi tranh chấp, kiện tụng. Thiên Đồng và Cự Môn gặp Địa Không, Địa Kiếp, Âm Sát, thì vì bạn bè hoặc người dưới quyền mà phá tài.

Nếu gặp đủ Tứ Sát tinh, các sao Hình, Kỵ, Hào. Chủ về giao du thì nhiều, nhưng chỉ là bạn bè qua đường. Người dưới quyền tuy nhiều, nhưng chỉ là trên danh nghĩa, đời người không tránh được cô tịch.

Sao Liêm Trinh đóng cung Nô Bộc

Liêm Trinh ở Cung Nô Bộc. Chủ về nhiều bạn bè hoặc người dưới quyền, nhưng chưa chắc có trợ lực, cần phải xem là nhập miếu hay lạc hãm và các sao nào hội chiếu để luận đoán.

Liêm Trinh ở Cung Nô Bộc rất thích gặp sao Lộc, bất kể là Lộc Tồn hay Hóa Lộc. Đều chủ về nhờ bạn bè trợ lực mà kiếm được tiền, hoặc nhờ người dưới quyền mà kiếm tiền. Dù Liêm Trinh lạc hãm, cũng chỉ giảm bớt mà thôi.

Nhưng nếu Liêm Trinh Hóa Kỵ mà lạc hãm, còn gặp sát tinh, thì trái lại sẽ chủ về vì bạn mà phá tài. Nếu Liêm Trinh hội Văn Khúc Hóa Kỵ. Chủ về mượn tiền không trả. Hội Tham Lang, chủ về bị bạn bè hoặc người dưới quyền dụ dỗ, tham gia đầu cơ, cờ bạc mà dẫn đến phá tài. Nếu gặp thêm Hàm Trì, Đại Hao, Thiên Riêu, thì bị dụ dỗ, vì sắc mà phá tài.

 • Nếu Liêm Trinh có Phá Quân, Thất Sát hội chiếu, lại gặp Kình Dương, Đà La, Hỏa Tinh, Linh Tinh, Thiên Hình, Đại Hao, Địa Kiếp, Địa Không. Chủ về bị bạn bè hoặc người dưới quyền làm liên lụy mà phạm pháp. Nếu Liêm Trinh lại Hóa Kỵ, dễ xảy ra tai họa lao ngục. Gặp Âm Sát thì nên đề phòng người dưới quyền hãm hại.
 • “Liêm Trinh Thiên Tướng” đồng độ, nếu Liêm Trinh Hóa Lộc. Hoặc có Lộc Tồn đồng cung, lại được cát tinh ở tam phương tứ chính nâng đỡ. Chủ về nhờ được bạn bè trợ lực mà khá giả, hoặc người dưới quyền có thể giúp đương số kiếm tiền. Nếu Liêm Trinh Hóa Kỵ, dù gặp cát tinh cũng nên đề phòng bạn bè hoặc người dưới quyền. Tuy có thể trợ giúp đương số, nhưng cũng gây liên lụy mà phá tài.
 • “Liêm Trinh Thất Sát” đồng độ, bạn bè phần nhiều là người cứng rắn thô bạo, người dưới quyền không hợp với đương số. Liêm Trinh Hóa Kỵ, lại gặp sát tinh. Chủ về bị người dưới quyền ngầm xâm phạm. Nếu được Liêm Trinh Hóa Lộc, còn có Tả Phù, Hữu Bật, Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt cùng chiếu, thì càng ưa gặp Thiên Phủ Hóa Khoa ở Cung Huynh Đệ, lúc đó Liêm Trinh và Thất Sát mới biến thành khí tường hòa. Chủ về bạn bè và người dưới quyền tính tình cương nghị. Trường hợp Liêm Trinh Hóa Kỵ, mà không gặp các sao Sát, Hình, còn chủ về dễ kết giao với người trong quân đội hay cảnh sát và giới bác sĩ, thầy thuốc.
 • “Liêm Trinh Phá Quân” đồng độ ở Cung Nô Bộc, nếu hội sát tinh, thì dễ bị người dưới quyền phản bội. Hoặc bị bạn bè hãm hại hay trở mặt thành thù. Liêm Trinh và Phá Quân đồng độ ở Cung Nô Bộc, gặp Thiên Hình, Đại Hao, Địa Không, Địa Kiếp. Chủ về vì bạn bè mà dính dáng đến pháp luật. Nhưng có thể nhờ trợ lực của bậc trưởng bối hay cấp trên hóa giải.
 • “Liêm Trinh Thiên Phủ” đồng độ, nếu Thiên Phủ Hóa Khoa, thì tình bạn sâu sắc, người dưới quyền trung thành thẳng thắn. Liêm Trinh Hóa Lộc. Thì chủ về nhờ bạn bè hoặc người dưới quyền trợ lực mà gia vận hưng thịnh. Gặp cát tinh thì có bạn bè hoặc người dưới quyền ủng hộ, cũng chủ về sự nghiệp của cấp trên vững vàng, bản thân đương số nhờ vậy mà được cát lợi. Gặp Hóa Kỵ, sao hình, sát thì chủ về “ân biến thành thù”, hoặc người dưới quyền do mình đề bạt lại phản bội.

Sao Thiên Phủ đóng cung Nô Bộc

Thiên Phủ ở Cung Nô Bộc. Chủ về giao du rộng, nhưng nên thận trọng trong việc chọn bạn. Nhưng tính chất này khác với tính giao du rộng của Thiên Đồng, Thiên Đồng giao du không câu nệ địa vị xuất thân. Cũng không giống tính giao du rộng của Liêm Trinh, Liêm Trinh dễ giao du với bạn xấu.

Thiên Phủ thủ Cung Nô Bộc. Chủ về có nhiều người dưới quyền. Thiên Đồng cũng có nhiều người dưới quyền, nhưng những người dưới quyền này có cảm tình với đương số. Còn “nhiều người dưới quyền” của Liêm Trinh thì chủ về bản thân đương số dễ bị người dưới quyền kết thành bè đảng.

Hơn nữa, phần nhiều còn giao du ở phương diện sinh hoạt riêng tư. Còn Thiên Phủ thủ Cung Nô Bộc thì chủ về được người dưới quyền tôn trọng, xem bản thân đương số là bậc trưởng bối, cha chú.

Nếu Thiên Phủ Hóa Khoa, gặp Hóa Quyền hoặc được cát tinh hội chiếu, thì bạn bè và người dưới quyền đều trung thành.

Thiên Phủ thủ Cung Nô Bộc có Tứ Sát tinh đồng độ hoặc hội chiếu, thì bạn bè hoặc người dưới quyền tụ tán bất định, hoặc bị bạn bè ức hiếp, người dưới quyền làm nhục.

Nếu Thiên Phủ có Thiên Tướng lạc hãm vô lực hội chiếu, lại gặp thêm Địa Không, Địa Kiếp, các sao Sát, Hình, Kỵ, Hao. Chủ về bị bạn bè hoặc người dưới quyền âm mưu hãm hại, hoặc sang đoạt, trộm cắp tài vật.

Thiên Phủ độc tọa, đồng cung với Địa Không, Địa Kiếp, không có ác diệu khác hội hợp. Chủ về có bạn bè hoặc người dưới quyền vô tình vô nghĩa, bản thân đương số chân thành đối đãi với người nhưng cuối cùng chẳng được gì.

Sao Thái Âm đóng cung Nô Bộc

Khi Sao Thái Âm nhập miếu thủ Cung Nô Bộc. Chủ về có nhiều bạn bè hữu ích, cũng dễ được sự trợ lực của người dưới quyền. Nhưng không nên gặp Thiên Cơ hội chiếu, tuy cũng chủ về giao du rộng, có nhiều người dưới quyền, nhưng thay đổi luôn, khó được bạn bè thâm giao, cũng không bao giờ có trợ thủ đắc lực.

“Thái Âm Thái Dương” đồng độ, là người kết giao rộng, hào sảng, phung phí, có điều cũng chủ về tình cảm lúc hậu lúc bạc.
Thái Âm lạc hãm thủ Cung Nô Bộc, dễ giao du với bạn xấu, hoặc dễ tin lầm người dưới quyền, tiểu nhân. Có các ác diệu, sát hội hợp. Chủ về bị âm mưu hãm hại, xâm phạm.

Thái Âm gặp Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao chủ về vì bạn bè mà phá tài, hoặc vì thuộc cấp phạm sai lầm mà bản thân đương số phải chịu tổn thất.

Thái Âm gặp Kình Dương, Đà La, dễ vì bản thân đương số coi là tri kỉ nên bị hại, hoặc ban ân huệ cho người dưới quyền nhưng lại bị báo oán.

Thái Âm gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh. Chủ về vì người mà vất vả.

Thái Âm gặp Thiên Hình đồng độ. Chủ về bị bạn bè hoặc người dưới quyền uy hiếp.

Thái Âm gặp Âm Sát, Thiên Vu. Chủ về bị bạn bè hoặc người dưới quyền ngầm gây tổn hại xâm phạm tiền bạc, hoặc người dưới quyền dèm pha với cấp trên của đương số.

Sao Tham Lang đóng cung Nô Bộc

Sao Tham Lang ở cung nô bộc thì đương số dễ có nhiều bạn bè bởi bản chất Tham Lang chủ về giao tiếp, giao du… , nên cần phải được cát hóa và có sao cát, mới chủ về hữu ích và có nhiều người dưới quyền, nếu không, chỉ là giao du sơ sơ.

Nếu Tham Lang có các sao đào hoa đồng độ, lại gặp Thiên Hư, Đại Hao, Thiên Diêu, Âm Sát, sẽ chủ về giao du với bạn bè tửu sắc, nhưng lúc gặp chuyện thì không giúp được gì cho đương số.

Tham Lang hội sao phụ, tá cát, lại gặp Thiên Vu, Ân Quang, Thiên Phúc, mới chủ về có bạn bè và người dưới quyền đắc lực. Gặp các sao phụ, tá đều là sao đôi, chủ về có nhiều bạn bè và người dưới quyền.

Tham Lang có sát tinh đồng độ, gặp các sao đào hoa, sẽ chủ về vì tửu sắc mà chuốc họa tai, thị phi. Nếu hội Hóa Kị, chủ về bị bạn bè hay người dưới quyền hãm hại, gây phiền phức. Gặp thêm Địa Không, Địa Kiếp thì vì vậy mà phá tài.

Tham Lang có cát hóa hội hợp, nhất là Tham Lang Hóa Lộc, sẽ chủ về được bạn bè hoan nghênh, người dưới quyền ủng hộ và yêu mến, nhưng chỉ giới hạn trong giao tình, mà không chủ về có quyền uy.

Tham Lang Hóa Kị ở cung nô bộc, chủ về bị bạn bè và người dưới quyền chiếm đoạt lợi ích, gặp thêm các sao đào hoa, Văn Xương, Văn Khúc, sẽ chủ về vì tửu sắc mà gây ra họa.

Tham Lang ở hai cung Tí hoặc Ngọ, có thể giao du với bạn bè hữu ích mà lớn tuổi. Nếu thành “Phiếm thủy đào hoa”, hoặc hội các sao đào hoa, chủ về có tình cảm với người dưới quyền.

Tham Lang ở hai cung Dần hoặc Thân, dễ giao du với bạn xấu, cần phải gặp các sao phụ, tá cát mới tránh được. Gặp sát tinh và Hóa Kị, chủ về bị người dưới quyền đoạt quyền.

Tham Lang ở hai cung Thìn hoặc Tuất, không có sao cát, chủ về người dưới quyền không nhờ cậy được, dễ có lòng xâm phạm lợi ích của đương số, gặp cát tinh thì người dưới quyền đắc lực.

“Hỏa Tham”, “Linh Tham”, chủ về người dưới quyền đột nhiên tăng lên nhiều.

Đến lưu niên Tham Lang ở cung nô bộc, Hóa Kị, gặp các sao sát, hao…thì nên đề phòng bạn bè hay người dưới quyền gây họa, gặp Bạch Hổ, Quan Phù … thì dễ bị kiện tụng.

Sao Cự Môn đóng cung Nô Bộc

Sao Cự Môn thủ Cung Nô Bộc, rất ưa Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, Lộc Tồn, Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt, Tả Phù, Hữu Bật hội chiếu. Chủ về có bạn bè giỏi nói năng, giỏi biện luận, đa mưu túc trí, mà còn được bạn bè trợ lực. Người dưới quyền cũng có lòng trung thành, có thể giúp bản thân đương số làm cho gia vận hưng thịnh, sáng lập sự nghiệp.

Cự Môn rất ưa có Thái Dương đồng độ. Chủ về có bạn bè trượng nghĩa. Cổ nhân cho rằng “chủ có nghĩa tớ báo ơn” (chủ chiếu nghĩa bộc báo ân).

Nhưng các kết cấu tinh hệ vừa nói ở trên vẫn chủ về có điều tiếng, tranh cãi ồn ào với bạn bè hoặc người dưới quyền, có điều vì giao du với người tốt nên không đến nỗi trở mặt.

 • Trường hợp Cự Môn có Thiên Cơ đồng độ, thì bạn bè hoặc người dưới quyền phần nhiều là người sốc nổi, không thiết thực, khó xem là người tâm phúc.
 • Cự Môn có Thiên Đồng đồng độ. Chủ về nhiều điều tiếng thị phi, bạn bè và người dưới quyền trong lòng và lời nói bất nhất.

Nếu Cự Môn Hóa Kỵ, thì nhiềụ điều tiếng thị phi, sự tình rối bời, mà không có bạn bè hay người dưới quyền trợ lực. Nếu gặp thêm Tứ Sát tinh, thì bạn bè hoặc người dưới quyền bội tín, quên nghĩa. Gặp Âm Sát, Thiên Nguyệt. Chủ về âm mưu hãm hại, hoặc dùng lời ngon tiếng ngọt để lừa gạt. Nếu gặp thêm Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao, thì phá tài hao tổn, bị xâm phạm tài vật, hoặc bản thân bị tổn hại mới được lợi ích.

Sao Thiên Tướng đóng cung Nô Bộc

Thiên Tướng thủ Cung Nô Bộc, trong các tình hình thông thường có thể xem là sao tốt nhất, vì Thiên Tướng có lòng chính nghĩa, còn giàu nhiệt tâm, cho nên giao du với họ có thể giúp đương số làm cho gia vận hưng thịnh, là bạn bè chân chính. Có thể ra sức vì đương số, đồng thời cũng chủ về được người dưới quyền ủng hộ, trung thành, có thể trông cậy. Nếu gặp Tả Phù, Hữu Bật, cũng chủ về bản thân giao du rộng, hoặc có nhiều người dưới quyền.

Nếu gặp Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, Lộc Tồn hội chiếu chủ về bạn bè và người dưới quyền có thể trợ giúp đương số rất nhiều. Gặp thêm Tử Vi hội chiếu, thì chủ về có bạn bè tốt, có người dưới quyền giỏi giang, trung thành và ngay thắng. Gặp Thiên Phủ kèm sao cát hội chiếu. Chủ về bạn bè hoặc người dưới quyền chất phác, có trợ lực, lúc đương số bị khốn khó họ có thể ra tay giúp đỡ.

Thiên Tướng không nên đồng độ hoặc hội chiếu với Vũ Khúc. Chủ về có bạn bất tín bất nghĩa, cũng chủ về có người dưới quyền phản bội.

 • Thiên Tướng có Liêm Trinh hội chiếu hoặc đồng độ, gặp các sao Sát, Hình, Kỵthì dễ giao du với bạn xấu, hoặc bị người dưới quyền thân tín làm liên lụy, gây tổn hại.
 • Thiên Tướng có Vũ Khúc và Phá Quân đồng thời vây chiếu. Chủ về làm ơn mắc oán.

Thiên Tướng có Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao hội chiếu. Chủ về giao du rộng nhưng không có tri kỉ, người dưới quyền tuy nhiều nhưng không đắc lực. Nếu lại gặp thêm các sao Sát, Hình. Thì chủ về bản thân đương số chịu lỗi thay cho người.

Thiên Tướng nếu có nhiều ác diệu, Sát, Hình, Kỵ, Hao đến hội chiếu, thì bạn bè hoặc người dưới quyền phần nhiều đều bất lương. Hoặc vì bạn bè hay người dưới quyền mà bản thân đương số tổn hao rất nhiều.

Sao Thiên Lương đóng cung Nô Bộc

Sao Thiên Lương thủ Cung Nô Bộc, trong tình huống thông thường chủ về bạn bè không nhiều, người dưới quyền cũng không nhiều. Nếu có Thiên Cơ đồng độ mới chủ về có nhiều bạn bè hoặc nhiều người dưới quyền, nhưng vẫn luôn thay đổi người dưới quyền, thay đổi bạn bè.

Thiên Lương nếu được Tả Phù, Hữu Bật, Thiên Khôi, Thiên Việt, hay Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa hội chiếu hoặc đồng độ, mới chủ về được người dưới quyền ủng hộ, trung thành, và kết giao được bạn tốt có trợ lực. Nếu lại được Thiên Đồng đồng độ, thì giao du rộng, có nhiều bạn bè hữu ích, người dưới quyền cũng có nhiều trợ lực.

Thiên Lương nếu có cát tinh hội hợp, mà Thái Dương đồng độ. Thì chủ về giao du được bạn quý, còn chủ về được bạn bè đề bạt, người dưới quyền phần nhiều có tài năng.

Thiên Lương có Kình Dương, Đà La, Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ hoặc hội chiếu. Chủ về vì giao du bạn bè mà sinh tai họa. Vì vậy nếu có Thái Dương đồng độ, không có cát tinh mà gặp sát tinh, thì không nên vì bạn bè mà bị cuốn vào vòng tranh chấp, cạnh tranh thế lực.

Thiên Lương có Địa Không, Địa Kiếp đồng độ. Chủ về bạn bè và người dưới quyền không có trợ lực. Lại gặp thêm Đại Hao, Kiếp Sát, Âm Sát, Thiên Nguyệt, thì nên đề phòng bị âm mưu ám hại, hoặc vì thuộc cấp phạm sai lầm mà dẫn đến bản thân đương số bị tổn thất.

Nếu Thiên Lương có Kình Dương, Thiên Hình, Đại Hao đồng độ. Thì chủ về xảy ra kiện tụng với bạn bè hoặc người dưới quyền.

Sao Thất Sát đóng cung Nô Bộc

Thất Sát nhập Cung Nô Bộc. Chủ về kết giao với người thiếu đôn hậu, người dưới quyền cũng nhiều cạnh tranh thị phi. Vì vậy khi gặp sao này, không nên nghe lời nói bậy khích động, phàm việc gì cũng phải thận trọng tra xét, ngay thẳng nghe thì sáng, thiên lệch nghe thì tối.

Thất Sát gặp Tả Phù, Hữu Bật, Thiên Khôi, Thiên Việt, Văn Xương, Văn Khúc, bất quá chỉ chủ về kết giao rộng. Tuy tính chất tranh chấp thị phi được cải thiện phần nào, nhưng vẫn chủ về nên thận trọng. Nếu Thất Sát và Lộc Tồn đồng độ thì lại chủ về bị người bài xích, chèn ép, đấu đá.

 • Thất Sát có Vũ Khúc Hóa Kỵ đồng độ hoặc hội chiếu, gặp sát tinh dù nhẹ, vẫn nên đề phòng vì bạn bè mà liên lụy. Hoặc bị người dưới quyền khuynh loát mà dẫn đến phá sản, hoặc vì thuộc cấp phạm sai lầm mà dẫn đến sự nghiệp thất bại, hoặc như cổ nhân nói “Đầy tớ mạnh ép chủ nhân” (cường nô áp chủ).

Thất Sát thủ Cung Nô Bộc, nếu không có sao cát hóa giải, dù không gặp sát tinh, cũng chủ về bị người đố kị, hãm hại, hoặc bị người dưới quyền phản bội, hoặc bị người dưới quyền trộm cắp, xâm phạm.

Chỉ trường hợp có Tử Vi đồng độ mới có thể hóa giải tính chất không lành của Thất Sát, ngược lại sẽ chủ về có trợ lực. Nhưng nếu không có các sao cát vây chiếu, lại gặp các sao Sát, Kỵ, Hình, Hao thì rốt cuộc cũng bị đục khoét, chiếm đoạt, hay làm liên lụy.

Sao Phá Quân đóng cung Nô Bộc

Sao Phá Quân thủ Cung Nô Bộc, trong tình huống thông thường cũng chủ về vì bạn bè mà phá tán hao tài hoặc vì người dưới quyền phản bội mà dẫn đến sự nghiệp bị tổn thất, tiền bạc phá tán.

Nếu lại gặp sát tinh hội chiếu, thì tình huống chuốc oán hay phản bội càng nặng, có thể gây ra tai họa. Nếu có Kình Dương, Đà La, Hỏa Tinh, Linh Tinh, Kiếp Sát, Âm Sát, Thiên Hình, Đại Hao hội chiếu. Thì chủ về vì bạn bè mà chuốc họa, phạm pháp. Hoặc bị người dưới quyền âm mưu gây tổn hại, hoặc xâm phạm, trộm cắp, chiếm đoạt. Có cát tinh hóa giải, thì bạn bè và người dưới quyền vẫn bất lợi, chỉ bị liên lụy nhẹ hơn mà thôi.

Phá Quân rất ngại Vũ Khúc đồng độ. Chủ về bạn bè và người dưới quyền khẩu thị tâm phi.

Chỉ có Tử Vi đồng độ là tốt nhất. Chủ về có bạn bè hữu ích và thẳng thắn, người dưới quyền trung thành và ngay thẳng.

Lấy lá số tử vi

Giới tính
Chọn lịch
Lựa chọn thêm


Các Dịch vụ khác
KIẾN THỨC TỬ VI ĐẨU SỐ
Ảnh Hưởng Của Các Sao Lưu Đến Lá Số Tử Vi

Xem Tử vi 2023 nữ mạng cho các tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi giúp quý bạn nắm bắt được tổng quan các yếu tố sao chiếu mệnh, vận hạn tuổi, tứ trụ, vận niên, mệnh ngũ hành.

LUẬN GIẢI CÁC SAO TỬ VI
Chân Tu

Xem Tử vi 2023 nữ mạng cho các tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi giúp quý bạn nắm bắt được tổng quan các yếu tố sao chiếu mệnh, vận hạn tuổi, tứ trụ, vận niên, mệnh ngũ hành.

LUẬN GIẢI 12 CUNG TỬ VI
Mất hạnh phúc chỉ vì sao Đào Hoa

Xem Tử vi 2023 nữ mạng cho các tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi giúp quý bạn nắm bắt được tổng quan các yếu tố sao chiếu mệnh, vận hạn tuổi, tứ trụ, vận niên, mệnh ngũ hành.

Xem thêm
chat zalo chat messenger