Kiến thức tử vi Đẩu số

Luận Giải Sao Tứ Hóa: Khoa – Quyền – Lộc – Kỵ

Trong Lá Số Tử Vi, Tứ Hóa lấy theo thứ tự Xuân (Lộc), Hạ (Quyền), Thu (Khoa), Đông (Kỵ), không thể xem là các tinh diệu, mà là các sự biến hóa. Lộc Quyền Khoa Kỵ đều có chữ Hóa ở trước. Hóa là chuyển biến, chuyển động, chuyển hóa. Cho nên từ Hóa không thể xem là một tinh diệu và từ Hóa chỉ là hiện tượng biến hóa. Tỉ dụ Liêm Trinh đứng với Hóa Lộc, thì Hóa Lộc có thể làm biến hóa khí chất của Liêm Trinh.

Cũng như năng lượng Mặt Trời ra bốn mùa xuân hạ thu đông. Từ Hóa lấy thứ tự Xuân Hạ Thu Dông vì vậy chúng ta đi theo thứ tự Lộc, Quyền, Khoa, Kỵ, không thể đặt ngược lại Kỵ Khoa Quyền Lộc.

Luận bàn về sao Hóa Lộc

Hóa Lộc thuộc Mộc tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở của Mùa Xuân. Xuân – tượng vạn vật đều phát triển, tươi tốt, nên Hóa Lộc cũng mang tính hài hòa, tiêu đi những tranh chấp và chế hóa tai nạn. “Hóa Lộc, thực Lộc bất khuyết, phát triển thuận lợi”, vì vậy nên đặc tính cơ bản của Hóa Lộc là “phát triển”. Người có Hóa Lộc không nhất định là thông tuệ, không nhất thiết là tài hoa, nhưng nhất định phải là khả năng phát triển hài hòa. Hóa Lộc thuộc Mộc ví như mùa Xuân hướng ra khắp bốn phía mà phát triển. Xuân là mùa sinh sôi nảy nở, vậy thì Hóa Lộc tượng trưng mùa Xuân thì cũng sinh sôi nẩy nở.

Luận bàn về sao Hóa Quyền

Hóa Quyền thuộc Hỏa đới Thổ, ví như Mùa Hè, như lửa bốc. Mùa Hè ngũ hành thuộc Hỏa. Hóa Quyền thuộc Hỏa đới Thổ ví như mùa Hè, tính chất mãnh liệt như lửa bốc. Mùa Hè Ngũ hành thuộc Hỏa, vạn vật đến Hè thì xanh tốt thịnh vượng.

Mùa Xuân mới chỉ là mầm mống, nếu không đủ sức sống tất nhiên bị đào thải, còn tồn tại tức là sinh phải mạnh. Bởi thế Hóa Quyền chủ về tự tin và làm việc đắc lực. Làm việc đắc lực đi đôi với vất vả gian khổ cho nên Hóa Quyền cũng tượng trưng cho tình trạng vất vả chiến đấu. Ngoài ra Hóa Quyền đôi lúc trở thành tự phụ vì tự tín tâm quá cao.

Mùa Hè ánh nắng chói chang, quang minh do đó tính tình Hóa Quyền chính trực. Hỏa chủ Lễ cho nên Hóa Quyền đối xử tỏ ra lịch lãm khuôn phép, tuy nhiên cũng lại dễ xúc động.

Luận bàn về sao Hóa Khoa

Hóa Khoa thuộc Kim, Thu là mùa của thâu liễu với ý nghĩa nội liễm hàm súc mang ý vị văn chương và trí tuệ, tài hoa tiềm ẩn mà không lộ bởi vậy nên tâm cơ không gian trá.

Hóa Khoa tượng thu Kim trong Ngũ thường là chữ Nghĩa. Bởi vậy người có Hóa Khoa thường liêm khiết, một lòng một dạ, khuynh hướng bảo thủ nên ít khi hoạnh phát, nhưng được kính nể.

Luận bàn về sao Hóa Kỵ

Hóa Kỵ trong Ngũ hành là Thủy, tượng về sự tuyệt diệt của vạn vật trong thời kỳ phải ẩn tàng. Hóa Kỵ ví như mùa Đông bề ngoài cây cối trơ trụi nhưng bên trong là sức sống mãnh liệt để tạo biến đổi, thay thế đợi mùa Xuân tới bung ra. Hóa Kỵ là lúc phải chịu cuộc thanh toán triệt để, thoát thai hoán cốt. Vì phải biến hóa nên thông minh liên sảo.

Mùa Đông Ngũ hành thuộc Thủy. Thủy chủ về Trí tuệ. Mùa Đông chủ về ẩn tàng. Trí tuệ mà ẩn tàng thì ý nghĩ khó đoán ra, bởi vậy người Hóa Kỵ thường hay mưu mô, đôi lúc gian trá, đầu óc quyền biến vô thường. Thủy chủ động nên thường xuyên xoay chuyển, xoay chuyển quá độ thành ra bội phản.

Lấy lá số tử vi

Giới tính
Chọn lịch
Lựa chọn thêm


Các Dịch vụ khác
KIẾN THỨC TỬ VI ĐẨU SỐ
Ảnh Hưởng Của Các Sao Lưu Đến Lá Số Tử Vi

Xem Tử vi 2023 nữ mạng cho các tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi giúp quý bạn nắm bắt được tổng quan các yếu tố sao chiếu mệnh, vận hạn tuổi, tứ trụ, vận niên, mệnh ngũ hành.

LUẬN GIẢI CÁC SAO TỬ VI
Chân Tu

Xem Tử vi 2023 nữ mạng cho các tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi giúp quý bạn nắm bắt được tổng quan các yếu tố sao chiếu mệnh, vận hạn tuổi, tứ trụ, vận niên, mệnh ngũ hành.

LUẬN GIẢI 12 CUNG TỬ VI
Mất hạnh phúc chỉ vì sao Đào Hoa

Xem Tử vi 2023 nữ mạng cho các tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi giúp quý bạn nắm bắt được tổng quan các yếu tố sao chiếu mệnh, vận hạn tuổi, tứ trụ, vận niên, mệnh ngũ hành.

Xem thêm
chat zalo chat messenger